Σύμβαση αορίστου
Orléans, Centre
Manufacturing
Full - Time
07-Feb-2024

L’Oréal Usine d’Ormes, située près d’Orléans, produit plus de 180 millions de produits de maquillage chaque année. Sur notre site de production, spécialiste de la couleur, nous fabriquons et conditionnons rouges à lèvres, gloss, fonds de teint et vernis à ongles pour les marques L’Oréal Paris, Maybelline et Essie à destination du circuit européen de la grande distribution.
 
Nous recherchons actuellement 
notre nouveau talent pour occuper un poste en CDI en tant qu’Animateur Technique (H/F). Les responsabilités sont, de façon non exhaustive, les suivantes :
 
  - Animer une équipe de techniciens pour la mobiliser vers l’atteinte des objectifs fixés - dans le respect des règles fondamentales de la politique industrielle (Sécurité, Qualité), de la politique maintenance et des bonnes pratiques de production - en favorisant l’écoute, le dialogue et l’esprit de coopération ; en évaluant ses collaborateurs et en les développant.
 
- Assurer la bonne réalisation par ses collaborateurs de la maintenance technique des équipements de production conformément aux procédures.
 
- Gérer le parc d’équipements de conditionnement pour parvenir au niveau de performance attendu afin de permettre la réalisation du plan de production.
 
- Participer à l’optimisation des outils de production à travers des plans d’actions pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la politique industrielle et du Système QEHS.
 
- Garantir la réalisation des lancements de nouveaux produits en évaluant les besoins techniques, conformément au planning de lancement.
 
- Maîtriser le changement en cas d’installation de nouveaux équipements ou en cas de modifications majeures des équipements.
 
- Participer à la qualification des équipements en relation avec le service Qualité.
 
- Gérer investissements relatifs au parc d’équipements et leur maintenance dans le respect QSHE, coût, performance, en adéquation avec les besoins.
 
- Intégrer les aspects   
de performance énergétique  au quotidien, dans les projets d’investissementsdans les activités maintenance des équipements et partager cette vision de la performance énergétique avec les fournisseurs et prestataires.
 
Rattachement hiérarchique : Responsable d’UP
 
Profil : 
 

- Formation initiale  : A minima  :  les DUT/BTS en maintenance industrielle électrotechnique ou niveau équivalent acquis par expérience professionnellejusqu’à BAC+5- Expérience minimum de 5 ans


- Expérience en management & gestion de projet
,

 

- Faire preuve de pro-activité, de transparence et d’humilité – Savoir se remettre en question

- Esprit d’équipe

- Gout pour l’innovation & l’entrepreneuriat interne

- L’envie d’apprendre, et de vous dépasser

- Gout pour le terrain

- Grande sensibilité humaine

  


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.