Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceΠαρίσι
Retail Field
Full - Time
01-Oct-2020

You want to live a unique retail experience in the French luxury world from December 1st to December 31st 2020 ?

You love helping customers and you have a team spirit ?

We might have a job for you

We are currently looking for Beauty Advisors. Concretely, what does this consist of?

Advise, sell our products and create a unique customer experience in one point of sale by mastering the image of the brand like Lancome, Yves Saint Laurent,...)
Participate in the implementation of sales and loyalty actions
Develop your product expertise, your knowledge of the brand and its environment

If you want to discover this new universe, apply here :)

We are also looking for profiles starting in the world of beauty, who are passionate about customer relations and love the challenge team