Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Chevilly-Larue, Île-de-France
Research & Innovation
Full - Time
26-Mar-2024

Nous recherchons au sein de nos équipes en Valorisation Scientifique du Métier Maquille un Ingénieur Valorisation Scientifique Division Luxe (F/H) en CDD de 6 mois, avec possibilité de renouvellement (à reconfirmer). Le poste est basé à Chevilly-Larue et est à pourvoir dès que possible. 


Vos missions principales sont les suivantes: 

 • Contribuer à concevoir et assurer la mise à disposition des produits innovants et nouveaux dans les délais impartis en participant à l’élaboration de la communication produit.
 • Proposer et valoriser les technologies issues des laboratoires de développement et assurer le lien avec les positionnements produit répondant à la charte marketing, en collaborant avec les différents acteurs de la communication du produit.
 • Contribuer à mettre en place les actions nécessaires pour assurer la conformité des données concernant la sécurité et la performance des produits.
 • Garantir le respect des territoires techniques des marques en relation avec le responsable de laboratoire.
 • Assurer la pertinence et la conformité de la communication produit (aspects scientifiques, techniques, réglementaires, plateforme tests), dans le respect des positions du Groupe et des procédures.
 • Jouer un rôle d’alerte vis-à-vis du marketing sur l’argumentaire produit.
 • Contribuer à garantir le respect des délais sur lesquels le laboratoire s’est engagé.
 • Contribuer à construire, suivre et garantir le respect des budgets de tests du laboratoire.


Vos atouts pour réussir : 

 • Bac +5 avec une première expérience en communication/valorisation scientifique des produits cosmétiques; ou en formulation, en biologie, etc. 
 • Gestion des projets 
 • Vos qualités rédactionnelles : rédaction de notes scientifiques et dossiers techniques pour appuyer le lancement
 • Maitrise du français et de l'anglais


Vos qualités professionnelles et relationnelles : 

 • Votre rigueur et organisation, anticipation et réactivité, autonomie
 • Votre capacité d'analyse, de synthèse et de force de proposition, avec une approche consumer centrique 
 • Votre diplomatie et résilience 
 • Votre bon relationnel, capable de travailler en équipe et avec de multiples partenaires 
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.