Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

QuebecSaint-Laurent
Operations
Full - Time
08-Feb-2021

Ton défi:

Tu auras comme principale mission de répondre aux appels de dépannage sur les lignes de conditionnement hautement automatisées et d’appliquer les normes de qualité dans un environnement où la sécurité et la qualité occupent une place prédominante. Tu participeras également à l'installation et/ou au démarrage de nouveaux équipements de production.

Tu seras également un support aux opérateurs de ligne au niveau de la maintenance préventive. Le tout, dans le respect des règles Qualité/Sécurité/Hygiène/Environnement et des objectifs de performance.

Ton profil

 • D.E.P. en électromécanique des systèmes automatisés ou autres domaines connexes
 • Minimum d'un an d'expérience dans le domaine de l'électromécanique
 • Grand souci de la sécurité et qualité au travail
 • Esprit d'équipe

Tes forces

 • Autonome et responsable
 • Débrouillard(e)
 • Capacité d'adaptation au rythme de travail du groupe
 • Souci du travail précis et efficace

Ce que nous offrons...

 • Salaire à l'embauche 28.92$/h, augmentation annuelle en décembre
 • Horaire de 40h/semaine
 • Environnement de travail agréable, propre et sécuritaire
 • Primes de quart 

Qui sommes-nous?

L'Oréal Canada est une entreprise dynamique axée sur l'innovation. L'Usine de Montréal produit près de 200M d'unité annuellement, elle se distingue par sa complexité et sa rapidité d'adaptation. L’Oréal offre des chances d’emploi égales pour tous.#electromecanicien #electromechanics #production #