Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Montréal
Operations
Full - Time
04-Sep-2020

Ton défi:

Vous recueillerez, analyserez toutes les données relatives aux activités de contrôles de qualité dans un contexte ISO 9001. Vous effectuerez des analyses de contrôle à partir d’échantillons prélevés en cours de production. Vous utiliserez de nombreux appareils de mesure (HPLC, GC, titreurs, etc.) Vous proposerez des solutions pour optimiser l’organisation du travail.  Vous suivrez différents indicateurs et présenterez les résultats. Ce travail nécessite une interaction continue avec les équipes de production.


Ton profil

  • Baccalauréat en chimie
  • 6 mois à 1 an d'expérience en laboratoire manufacturier
  • Disponible de soir et/ou de nuit
  • Excellente connaissance de l'anglais et du français
  • À l’aise dans un environnement de travail rapide

Tes forces

  • Sens du détail et rigueur
  • Sens de l’urgence et de la gestion des priorités
  • Grandes aptitudes de travail d’équipe
  • Grand sens de l’organisation
  • Esprit d’analyse


Qui sommes-nous?

L'Oréal Canada est une entreprise dynamique axée sur l'innovation. Rejoignez notre équipe pour contribuer à l'influence de marques globales sur le marché canadien, ainsi que découvrir les dernières technologies créées pour une industrie en pleine évolution. L’Oréal offre des chances d’emploi égales pour tous.