Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

QuebecSaint-Laurent
Operations
Full - Time
12-Jan-2021

Ton mandat

Le rôle du stagiaire à la session de l’été 2021 sera principalement de supporter le chimiste process pour améliorer la performance en fabrication. 

Ton défi

 1. Supporter le chimiste de procédé et faire la préparation de nouvelles SOP et mode opératoire a transférer la fabrication sur un nouvel équipement.
 2.  Faire le suivi des fabrications sur une cuve et identifier les optimisations nécessaires au mode opératoire  et/ou les plans d’actions UP pour assurer Bon du Premier Coup en qualité et l’efficacité.
 3. Supporter le chimiste de procédé et faire la préparation de nouvelles SOP et mode opératoire pour plusieurs lancements, faire la première rédaction de mode opératoire  .
 4. Participer a d’autres projets d’amélioration lié au procédé
 5. Industrie 4.0 : présenter avec des KPI l’avancement du projet et l’impact positif sur le PUR (efficacité), BPC (bon du premier coup)

Tes objectifs

 1. Amener à terme un projet
 2. Identification et Réduction perte (temps, vrac, non qualité)
 3. Autonomie et travail d’équipe avec participation à différentes réunion et y apporter ta contribution
 4. Mise à jour de documents de travail (MODOP, POKA)

Tes apprentissages

Ce stage aidera et permettra de développer les connaissances et compétences suivantes : autonomie; priorisation, résolution de problèmes, gestion de projets, interaction avec plusieurs personnes/départements, concepts techniques, organisation et structure de travail. Il te permettra d’apprendre le fonctionnement d’un département de fabrication dans une usine manufacturière ainsi que l’implication de la qualité a tous les niveaux. Tu pourras également de familiariser avec les concepts d’amélioration continue dans différents axes de performance (sécurité, qualité, performance, environnement, service…).


Ton profil

 • Étudiant(e) en ingénierie
 • Intérêt pour l'industrie
 • S'épanouie dans un environnement dynamique qui défi le statu quo
 • Débrouillard(e) et dynamique
 • Fort(e) collaborateur(trice) qui prend des initiatives
 • Partage et encourage les Bonnes Pratiques