Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

QuebecMontréal
Human Resources
Full - Time
12-Jan-2021

MANDAT

En tant que stagiaire au sein de l’équipe RH de l'usine, ton mandat sera d’assister l’équipe dans l’accomplissement de tâches quotidiennes (recrutement, relations de travail, CSST/invalidité) en plus de pouvoir contribuer aux projets du département. Le mandat pourrait être adapté en fonction du profil du candidat ou de la candidate retenue.

 

Ton défi

 1. Documenter les standards RH

  1. Réviser les procédures RH existantes

  2. Terminer et peaufiner chacun des processus RH

  3. S'assurer de tout transposer en instructions POKA

  4. Archiver notre gestion de griefs

 2. Développer du contenu de formation

  1. Bâtir des formations de base pour les gestionnaires sur différents aspects RH

 3. Supporter l’équipe RH au niveau du recrutement et des relations de travail

  1. Participer au processus d’embauche (utilisation du système d’acquisition de talent (TAS), affichage de postes, entretiens téléphoniques et entrevues en personne)

  2. Être impliqué dans la gestion des relations de travail (rencontres patronales-syndicales, comité de griefs, gestion des mesures disciplinaire 

  3. Organiser une activité virtuelle campus-métier

Tes apprentissages

Le stage permettra à l’étudiant de développer ses compétences professionnelles, notamment au niveau de la gestion des priorités, la résilience, la résolution de problèmes ainsi que l’agilité et la prise de décision RH.


Qualifications et exigences

Étudiant/e au baccalauréat en ressources humaines, relations industrielles ou tout autre domaine connexe

Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois

Sens de l’initiative et débrouillardise