Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

QuebecSaint-Laurent
Operations
Full - Time
12-Jan-2021

Collaborer avec les chargés de projet et superviseurs techniques dans leurs projets d’implémentation de nouvelles lignes de production, d’augmentation des cadences et capacité de production et gestion du parc d’équipement. Déployer les outils et les structures de gestion de projet au sein du département. Proposer des solutions innovantes et identifier des technologies nouvelles dans le but d’augmenter l’efficacité et la capacité d’une unité de production.


Ton défi…

 • Aider au démarrage d’une nouvelle ligne de conditionnement (documentation, procédures normalisées);
 • Améliorer les performances d’une flotte d’AGV (chariots élévateurs robotiques autonomes);
 • Participer à la digitalisation des outils de travail;
 • Participer au processus d’augmentation des cadences et de fiabilisation des lignes de conditionnement;
 • Mettre en valeur les technologies d’impression 3D dans un environnement de production.

Tes objectifs…

 • Installations efficaces des nouveaux équipements de conditionnement, performance au démarrage;
 • Réduction des arrêts de lignes et des AGV;
 • Mise en place des structures de planification et de suivi de projets d’ingénierie;
 • Développement d’une base de données digitale de la documentation technique sur les équipements;
 • Augmentation des performances et cadences des lignes sprays;
 • Atteinte des objectifs qui seront définis/discutés en début de stage.
Ton profil …

 • Étudiant(e) en ingénierie
 • Intérêt pour l'industrie
 • S'épanouie dans un environnement dynamique qui défi le statu quo
 • Débrouillard(e) et dynamique
 • Fort(e) collaborateur(trice) qui prend des initiatives
 • Partage et encourage les Bonnes Pratiques