Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

QuebecMontréal
Operations
Full - Time
08-Feb-2021

Ton défi:

Tu auras comme principale mission de faire fonctionner les lignes de conditionnement hautement automatisées et d’appliquer les normes de qualité dans un environnement où la sécurité et la qualité occupent une place prédominante. Tu occuperas un rôle important dans la production de produits cosmétiques tel que de la coloration et des soins capillaire mais également dans la production de gels hydroalcoolique qui seront distribués dans les hôpitaux et les centres de soins de santé afin de contribuer à l'effort collectif. 

Tu seras également responsable de l’entretien préventif des équipements ainsi que des ajustements en cours de production. Le tout, dans le respect des règles Qualité/Sécurité/Hygiène/Environnement et des objectifs de performance.


Ton profil

 • D.E.P. en électromécanique des systèmes automatisés ou autres domaines connexes
 • Grand souci de la sécurité et qualité au travail
 • Esprit d'équipe
 • Flexibilité pour le quart de jour, soir et nuit

Tes forces

 • Autonome et responsable
 • Débrouillard(e)
 • Capacité d'adaptation au rythme de travail du groupe
 • Souci du travail précis et efficace

Ce que nous offrons...

 • Salaire à l'embauche 27.70$/h, augmentation annuelle en décembre
 • Environnement de travail agréable, propre et sécuritaire
 • Possibilité d'avancement
 • Primes de quart 

Qui sommes-nous?

L'Oréal Canada est une entreprise dynamique axée sur l'innovation. Rejoignez notre équipe pour contribuer à l'influence de marques globales sur le marché canadien, ainsi que découvrir les dernières technologies créées pour une industrie en pleine évolution. L'usine de Montréal produit près de 200M d'unités annuellement, c'est une usine hautement automatisés où la sécurité et l'hygiène sont des valeurs fondamentales.  L’Oréal offre des chances d’emploi égales pour tous.#electromenacien #operateur #production  #line operator  #packaging #electromechnanics