Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

QuebecMontréal
Digital
Full - Time
22-Sep-2020
MISSION OF THE JOB: 

The B2B e-commerce project lead will manage the day-to-day operations of our new B2B and multibrand e-commerce platform, dedicated to our Canadian salon owners. 

KEY RESPONSIBILITIES: 

Support local e-commerce operations 

· When needed, support eCommerce campaign operations (set-up, test and activate) including support of seasonal campaigns & optimization of permanent website content to achieve commercial objectives; 
· Ensure a consistent, optimized & relevant customer journey across our B2B e-commerce platform; · Oversee complex HTML content to support campaign activities while ensuring our B2B platform is leveraging the most relevant practices, content & features. Govern the day-to-day operations 
· Account for local digital content, services & features to be consistent and relevant for a seamless customer experience across all digital touch points; · Ensure an agile, bug free user experience on our B2B e-commerce platform, following global e-commerce requirements and brands guidelines; 
· Coordinate User Acceptance Testing with IT stakeholders, ensuring business critical systems and processes remain operational and bug free. Ensure prioritization of platform regression, championing needs of markets where necessary; 
· Support incident management for any major issue (global/local) affecting conversion rate, new member’s activation or availability of the products or the platforms. 

WE ARE LOOKING FOR: 

Job Requirements 

• Relevant degree with strong Web knowledge and experience; 
• At least 2 years’ experience in digital & ecommerce activities, including Content Management Systems, Personalization & Targeting, e-merchandising, product lifecycle management; 
• Experience with Salesforce Commerce Cloud is a strong plus; 
• Strong organizational or project management skills in an international commercial environment; 
• At ease with IT Technologies & architecture; 
• HTML, CSS, Javascript, development experience across multiple CMS is a plus; 
• Bilingual (English-French).

L'Oréal Canada is an equal opportunity employer.