Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Montréal
Digital
Full - Time
04-Nov-2020

RESPONSIBILITIES


 • Ad hoc and trigger emails & SMS: set up, segmentation and sends
 • Loyalty communications: conceive and optimize program
 • Acquisition strategy execution: sampling, lead gen ads, site optimization
 • Customer Profiling for actionable insights: RFM, deciles, cross-category correlation, new vs retained buyers, purchase sequencing
 • Reporting: email and acquisition campaigns performance analysis to provide recos
 • Projects: deploy CRM group project within the brand (CA360, Content builder, Einstein etc…)
 • E-doctors: support top partners for CRM initiatives


TOOLS

 

 • SalesForce Marketing Cloud
 • Google Analytics
 • DOMO


PROFILE


 • 1 year CRM experience
 • Analytical 
 • Project oriented
 • Advanced Excel and PPt skills
 • Knowledge of SQL
 • Knowledge of SFMC

L'Oréal is an equal opportunity employer