Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

QuebecQuébec
Sales & Business Development
Full - Time
23-Feb-2021

Votre défi

Votre mission sera d'augmenter les ventes de L'Oréal, d'organiser des événements en collaboration avec nos clients, d'assurer un bon marchandisage et de prendre des commandes. Vous devez établir une relation de confiance avec les clients et construire avec le client les meilleurs plans d'affaires conjoints de nos marques, en assurant le développement de nos produits au point de vente. 

Pour ce faire, vous devrez développer des liens commerciaux et des plans d'action pour atteindre les objectifs de vente tout en offrant une qualité de service inégalée. Vous jouerez un rôle essentiel dans le lancement de nos innovations, leur présentation et leur animation dans les salons. Vous rechercherez de nouveaux partenaires par la conquête de votre marché.

Une personne axée sur les ventes qui excelle dans un environnement commercial entrepreneurial et digital. Un communicateur efficace qui peut nouer des relations et négocier pour la meilleure représentation de la marque. Le candidat idéal doit considérer le défi de la vente amusant et motivant.

Les clients se situent dans la région de 
Québec.

Contrat de 1 an

Votre profil

• Vous démontrez d'excellentes compétences en communication et en négociation

•  Vous êtes habiles avec les médias sociaux et l'environnement digital des entreprises

• Vous avez un sens aigu des affaires

• Vous créez d'excellents plans de croissance commerciale

• Vous maîtrisez Word, Excel et PowerPoint

• Vous avez un permis de conduire valide

• Vous êtes un communicateur collaboratif

• Vous êtes un résolveur de problèmes créatif

Qui sommes nous

L'Oréal Canada est une entreprise dynamique et axée sur l'innovation. Rejoignez notre équipe de changeurs mondiaux pour tirer parti des marques mondiales sur le marché canadien. Découvrez les dernières technologies créées pour l'une des industries les plus dynamiques au monde. 


L’Oréal est un employeur garantissant l’égalité des chances.