Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Montréal
Digital
Full - Time
17-Aug-2020

RESPONSIBILITIES


Build best in class content creation & advice driven online merchandising of brands: coordinate with marketing, designers and SEO agencies
Support daily customer centric responsibilities: monitor UGC (ratings and reviews), search optimization through content update
Analysis and reporting: franchise, category, SKU level and market reports for actionable insights
Collaborate with CPD and eretail teams to share best practices
Projects management: create projects based on relevant opportunities (ex: verified exp date on Cerave AM lotion)

TOOLS

ARA Premium (Brand Analytics)
Profitero (Market insights)

PROFILE

Both a strong Marketing and Data Analytics sense
Agile, entrepreneurial mindset, ability to scale opportunities
Strong Project Management skills, required
Advanced Excel and Powerpoint Skills, required
Knowledge of ARA Premium and Profitero, an asset
Experience in Category Management, an asset
Ability to create High impact presentations


L'Oréal is an equal opportunity employer.