Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Human Resources
Full - Time
26-Oct-2020

Scope:

 • As the coordinator for HRIS all modules

 • In-charge of HRIS rewards related modules

 • All system related task incl. other CN entities

 • Overall budget/trend schedule, procedures and dashboard

 • As the bridge with controlling team to initiate Pcost related analysis

 • Lead team to build new format on HR data reports

 

Requirement:

 • Has rich experience for budget/trend process

 • Super data analytical and systematical capability

 • Strong communication skill with top management and global team

 • Good project management and team management

 • Key player with other stakeholders like controlling, IT and HRBP

 • Be Resilient and good problem solving independently