Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clark, NJ
Operations
Full - Time
16-Dec-2020

Buyer/Sr. Buyer, Direct Sourcing 360° Business Team – Carol’s Daughter Brand Lead

Responsibilities:

 1. Partner with cross-functional stakeholders to flawlessly execute product launches
 • Supplier selection and management - from pre-assessment to implementation (in alignment with category team);
 • Timely managed quoting process, providing most optimal possible costs first time;
 • Partner with technical packaging and supply chain teams to ensure proper design and servicing parameters are set-up / delivered;
 • Ensure proper implementation support, pro-activity addressing potential lead-time and capacity issues;
 • Track & report projects progress;
 • Archive required e-mails/documentation (according to L’Oréal policies & procedures);
 • For CMs and non-indexed ACs: Include new SKU number(s) accompanied by all pricing details in the archived price list;
 • For indexed ACs: Ensure new codes are included in the Price Breakdown Tool and treats in the tool.
 1. Gather business and market insights/trends, translating those into sourcing actions for top and/or bottom line improvement
 • Serve as primary point of contact for brands and plants;
 • Lead/Co-Lead Money-To-Value (MTV) discussions, driving gross margin improvement beyond PPV;
 • Participate in panier and trend sessions with development/marketing, supporting targeted innovation that takes in consideration supplier’s capacities, capabilities, strengths and weaknesses;
 • Actively work on benchmark activities.
 1. Prepare and present major highlights, results and business needs to internal stakeholders
 • Prepare and present key financial performance updates (PPV, Trend, Pre-Budget & Budget);
 • Provide the category and cross-regional teams with needs and priorities for strategies construction, effectively and efficiently communicating anything that can impact the overall relationship with the suppliers (SRM);
 • Share product supply / supply base strategy and purchasing driven results (savings projects, PPV, Trend, etc…) with brands and other key internal stakeholders.
 1. Manage all aspects of supplier’s operational and financial performance

Pricing for Ongoing and launch SKUs

 • Validate all new/updated pricing in partnership with Category Sourcing;
 • Own and update ADA (SAP) with new/updated pricing and corresponding parameters (Incoterms, MOQ, currency, payment terms, freight, duties, etc.);
 • ADA new code management – Monitor, prioritize and input; 
 • Support the resolution of invoices and payment discrepancies with internal stakeholders and suppliers;
 • Contribute to the development and evolution of tools to improve efficiency and accuracy of these processes;
 • Request the creation of overhead and MyMarket/SRM purchase orders.

Issues management and risk mitigation

 • Provide timely / actionable information for corrective actions to be taken where necessary to both the suppliers and stakeholders;

Competencies

Strategic vision: Embraces complexity and anticipates what is needed Always has the big picture in mind.

Ambition: Displays a desire to broaden responsibilities Constantly seeks to learn and progress; enjoys and performs well under first time conditions.

Judgement: Has a feel for timing Self-aware Adheres to the L’Oréal ethical principles and acts.

Leadership: Persuades and gains support Has a significant presence and impact on others.

Qualifications and Educational Background:

 • Bachelor’s degree required in Finance/Engineering/Supply Chain or similar discipline;
 • Purchasing experience is preferred;
 • High degree of financial and analytical aptitude a must;
 • Excellent influencing and negotiating skills;
 • Exceptionally strong Excel and MS office skills;
 • Excellent oral and written communication skills with ability to handle various situations, multiple priorities, changing business needs as well as the diverse personalities within L’Oréal and the supplier community.


We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status.

If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.