Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Johannesburg
Sales & Business Development
Full - Time
18-Feb-2021
KEY JOB ACCOUNTABILITIES:
• To develop BU’s brand portfolio and image, turnover and profitability in the local market.
• Implement the international brands strategies in the country, determine and implement necessary local adjustments in close liaison with the international brand teams
• Enhance brands' attraction, image, and awareness in the country
• Increase brands' market share and sales growth - Manage and is accountable for the BU’s / Brand P&L: define, optimise and monitor budget objectives (profitability, stocks, inventory, structure of P&L account)
• Define, implement and monitor marketing activity (launches, renovations, repositioning of products, media, competitor analyses, field activities…)
• Define, implement and monitor distribution strategy; build strong relationships with the trade
• Build the Group’s internal and external image and reputation in the BU, through strong relationships with local distributors, government agencies and key influencers
• Build and continuously adapt an effective and efficient organisation
• Recruit, develop and manage teams, ensuring knowledge transfer and change management
TECHNICAL / PROFESSIONAL & PERSONAL COMPETENCIES REQUIRED:
Masters Commerce Fundamentals
• Activates Business Drivers
• Pursues turnover and profit optimization
• Stays up-to-date with market, consumers & competitors
• Develops Customer Centric Business
• Collects and connects comprehensive knowledge about the retailer/prescriber/Salon Influences the retailer/prescriber/Salon
• Manages intermediate agent relationships Adapts brand distribution strategy
Collaborates across functions