Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Information Systems
Full - Time
11-Jan-2021
Mission: Maximize IT Value to enable business transformation to L’Oréal China

Objective: Identifies the needs of business divisions and functions, ensures that appropriate IT solutions are developed and provided to meet those needs, and maintain a positive relationship with business

Education / Work Years: College / University ,3+ years of BRM

Experience / Skills:

You career professional focus on Business Relationship Management

You are able to proactively engage the business and shape demand, identify IT opportunities, facilitates matching business needs and IT solution options, design and maintain enterprise architecture, promote and manage the IT solution portfolios

Ideal industry background is cosmetics or retail

You must have hands-on skill and experience in one of the following areas
- Digital transformation
- Big Data
- Enterprise Architecture

Beyond technology, you are able to
- Communication in different level
- Work as a team player
- Think out of box

Multinational corporation experience preferred

Job Description:
- Maintain relationship with business divisions and functions.

- Closely work with business stakeholders to understand business strategy and business development trends, analysis business needs, design high level IT solutions and map business needs to exist IT solution in the current portfolio.

- When the business needs can’t be met, evaluate and procure new solutions to meet the business needs, and add the new solutions to IT solution portfolio

- Monitor and discover new and evolving offerings and technologies. Leverage emerging technologies to drive innovation, advise the business on innovation and technology enablement opportunities

- Leverage the knowledge of business strategy, business process and market offerings to design and maintain enterprise architecture.

- Be able to manage project