Σύμβαση αορίστου
Tarragona, Catalonia
Sales
Full - Time
31-Jan-2024

 

L'Oréal está presente en 150 mercados de los cinco continentes. Durante más de un siglo, L'Oréal se ha dedicado exclusivamente a "Crear belleza que mueve el mundo"; en la actualidad es líder mundial del. Juntos, resolvemos retos complejos, y al mismo tiempo nos aseguramos de mantener nuestro compromiso de hacer del mundo un lugar más inclusivo, mejor para todos y para nuestro planeta. Experimenta la emoción de dar forma al futuro de la belleza, donde la diversidad y el propósito se unen creando un impacto significativo.

En la División de Productos Profesionales de L'Oréal, contamos con más de 110 años de innovación para definir el presente y dar forma al futuro de la belleza profesional. Somos un espacio abierto a la innovación y la tecnología mientras cuidamos del planeta, creando más esperanza y menos residuos. Creamos experiencias únicas en cada canal, tan únicas como tú. Somos la vanguardia. Si te apasiona la belleza, la tecnología y la sostenibilidad; te motivan los datos, eres disruptivo, creativo y un gran jugador de equipo, ¡aplica ahora!

 

¿Te gustaría ser parte de esta aventura?

 

 • Alentar y gestionar a los clientes de un sector geográfico basado en una cartera de marcas y productos específica.
 • Desarrollar los objetivos de venta y los objetivos cualitativos y cuantitativos fijados por el responsable jefe regional de ventas / central.
 • Identificar el potencial de desarrollo comercial de los clientes existentes y asegurar su fidelización.
 • Identificar potenciales en su sector de actividad y concretar nuevas relaciones comerciales.
 • Organizar el programa de prospección (routing), gestionar los datos y las informaciones administrativas.
 • Apoyar a los clientes en el desarrollo de su propia actividad: ventas, merchandising, asistencia técnica.
 • Apoyar a sus clientes a desarrollar su propia actividad: coaching, formación y motivación de los equipos.
 • Desarrollar la cuota de mercado (sell-out) del sector.
 • Identificar la competencia presente en los puntos de venta.

 

Para tener éxito, deberás contar con...

 • Al menos 2 años de experiencia relevante para el puesto. 
 • Buenas habilidades de comunicación, influencia y negociación. 
 • Capacidad para proponer ideas innovadoras. 
 • Capacidad para analizar y sintetizar. 
 • Trabajo en un equipo multidisciplinario y diverso. 
 • Orientación a resultados y proactividad. 
 • Disponibilidad para viajar. 

 

Ofrecemos… 

 • 😎 Ambiente de trabajo dinámico.
 • Acceso ilimitado a la plataforma de My learning de L’Oréal para impulsar tus habilidades
 • 💻Teletrabajo: hasta 2 días de trabajo remoto por semana
 • Acceso al paquete de Share&Care de L'Oréal
 • 🍒 La guinda del pastel: ¡descuento en productos de nuestro portafolio de marcas!

 

L'Oréal está comprometida con construir un entorno diverso y se enorgullece de ofrecer igualdad de oportunidades entre los candidatos. L'Oréal rechaza la discriminación contra cualquier empleado o solicitante de empleo por motivos de raza, religión, orientación sexual, género, identidad sexual, libertad de expresión, origen de nacimiento, diversidad funcional o cualquier otra libertad protegida por ley.

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.