Σύμβαση αορίστου
Prague, Praha
Transversal
Full - Time
27-Jun-2024

Fuel Your Ambition: Brand Coordinator at L'Oréal Haircare


Ready to make your mark on the world of beauty?


L'Oréal Czech Republic's dynamic Hair Care and Coloration team is searching for a highly organized and driven Brand Coordinator to join our mission to craft unforgettable brand experiences. This is your chance to dive into the fast-paced world of marketing and become an indispensable part of a high-performing team.


YOU WILL:

 • Be responsible for the administrative and organizational follow-up of the Marketing team's activities.
 • Draws up purchase orders, monitors budget and expenditure, helps with invoice handling of media purchase orders
 • Updates marketing A+ content, packshots, etc to support marketing and trade team
 • Takes care of all administrative and technical assistance: calendar management, organization of business travel, orders for office equipment, etc.
 • Plans the organization of departmental meetings and the coordination of major events (sales conferences, area visits, international meetings, etc.).
 • Connects various departments/people (Sales, Merchandising, PR, Training, etc.).
 • Communicates with external service providers (market research, advertising agencies, media buying agencies, etc.).
 • Circulates marketing information within the department (magazines, files, brand catalogs, etc.).
 • Runs smaller marketing projects


YOU ARE THE ONE IF YOU:

 • Have relevant administrative experience, at least 1 year, (from the marketing field is a plus)
 • Are an advanced MS Office user - Word, Excel, Powerpoint, Outlook
 • Are fluent in English – B2
 • Are native- level Czech or Slovak, speaker
 • Are a confident communicator with strong networking and cooperation abilities
 • Possess excellent organizational and planning skills
 • Pay attention to details and on-time execution
 • Flexibility and independence


What's in it for you:

 • Global Playground: Launch your career with a global beauty leader and unlock endless opportunities for growth and development.
 • Dynamic Team: Collaborate and learn from a passionate, high-energy team in a motivating and supportive environment.
 • Rewarding Compensation: Enjoy a competitive salary and an attractive benefits package, including 5 weeks of holiday, multisport options, a benefit card, generous discounts on our products, profit sharing, and more!


Ready to level up your career?


We can’t wait to hear from you! Apply now and join the L’Oréal adventure! • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.