Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Nairobi AreaNairobi
Marketing
Full - Time
13-Jan-2021
About Us:

We wake up every morning because, there is excitement in knowing that everyone we work with has a tremendous impact on the larger vision. We empower billions of people to be the canvas for self-expression inspiring confidence and self-belief every day. When they feel good, we feel good. It's contagious! That’s why we surround ourselves with other 82,600 L'Oréal driven thinkers and doers to spark innovation and build a true leading brand powerhouse offering beauty for all, across 36 international brands and 140 countries.
When we create a product or experience that makes our hearts beat faster, we know we’re onto something. Something that will win the hearts and minds of another billion people.

About the Role:
 • Developing strategic direction and Brand plans to ensure the business growth
 • Steering the collection and analysis of consumer and market insights to make recommendations to steer brand strategy
 • Management of brand financials (forecasts, sales performance, pricing strategy, marketing budget, profitability - P&L, etc.)
 • Propose and monitor the perfect marketing mix strategy for your brand to build integrated engaging consumer experiences     
 • Supporting the development of brand communication material to drive brand strategies, animation plans, and launches
 • Taking ownership of launches; drive the development of consumer-centric products.  Own the entire development process from concept to trade and ensure the respect of timelines
 • Mobilizing other departments (sales, operations, etc.) and partner agencies to drive the brands’ business agenda
About You:
 • You have a minimum of a bachelor's degree in Business preferably in Marketing/Economics and Finance
 • You have 5+ years’ experience in a Brand Management role
 • You are a strategic thinker with great analytical skills
 • You have experience managing Brand financials (Budget, PnL…)
 • You are passionate about Brands with a track record for excellence
 • You are a leader who thrives in a diverse and fast-paced workspace where collaboration and problem-solving mindset is celebrated
Note:
All applicants must be legally eligible to work in Kenya