Σύμβαση αορίστου
Prague, Praha
Marketing
Full - Time
08-Feb-2024

L´Oréal CZ/SK/HU with its regional HQ in Prague is a fast-growing company with a strong position in the beauty market in all these countries.

At our Professional Products Division, we have more than 110 years of experiences to define the present and shape the future of professional beauty. We are pushing boundaries and connecting the world of hairdressing with end-consumers by creating a unique O+O consumers experience in every touchpoint and in every channel of professional beauty. We are an open space for innovations, breakthrough technologies and data driven business approach while making sure we stay committed to making the world a more inclusive and a better place for everyone & our planet.

If you are passionate about professional beauty and disruptive innovations, if you are motivated to co-build and execute O+O winning strategy for Redken and Shu Uemura Art of Hair and lead our product marketing, education, social media and O+O activation teams, we will be glad to welcome you in our team.


Description:

L’Oréal Czech Republic is looking for a new colleague who will lead Redken and Shu Uemura Art of Hair brands in CZ, HU and SK with the mission to outperform the professional beauty market and to continuously build and strengthen the brand equity through the best-in-class customer and consumer experience across all our business channels.


You will:

 • Lead REDKEN and SHU UEMURA ART OF HAIR brands in Czech Republic, Hungary and Slovakia, driving growth and market share.
 • Co-develop and execute brands strategies, O+O trade activation and communication plans to effectively strengthen our position in the market.
 • In cooperation with cross-functional teams ensure successful launch executions and key categories growth in each business channel.
 • Continuously build and protect brand equity and ensure its consistency in all consumer touchpoints alongside setting the frame and clear investment priorities.
 • In cooperation with key stakeholders own the full P&L, making choices and recommendations on innovative, growth-driving, profitable levers to activate in each business channel.
 • Stay up-to-date with industry trends, consumer insights, and competitor activities to identify new opportunities for growth.
 • Utilize strong analytical skills to monitor and analyse key performance indicators, making data-driven decisions to optimize brand strategies.
 • Foster a collaborative and inclusive work environment, leading and inspiring a team (product marketing, education, O+O activation, social media) to achieve business objectives.
 • Manage stakeholders both internally and externally, building strong relationships and ensuring alignment on brand objectives.


Ideal candidate's profile:

 • Minimum of 6 years of experience in product marketing, B to B education and social media with a proven track record of success
 • Minimum of 2 years of leadership experience with the ability to inspire and motivate a team towards achieving brand objectives
 • Obsessed with customer and consumer centricity
 • Understanding of P&L drivers and how to drive action plans
 • Strong analytical skills, with the ability to analyse data, identify trends, and make data-driven decisions
 • Demonstrated innovation and creativity in developing new ideas and strategies to drive brand growth
 • Results-oriented mindset, with a focus on setting and achieving measurable goals
 • Strong communication skill
 • Fluent in English and Czech or Slovak. Knowledge of Hungarian is an advantage


We offer:

 • Stable employment with opportunities for further development
 • Contract for unlimited period with start up to your possibilities
 • Profit sharing (extra bonus paid once per year, it's based on company results)
 • Flexible working hours, regular home office
 • 25 days of vacation, 3 sick days
 • Meal vouchers, Multisport Card, Benefit Card
 • iPhone 15, notebook
 • Contribution to pension insurance
 • Modern office in Prague 5 - Anděl
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.