Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Digital
Full - Time
14-Oct-2020

Job Description

EC Media and CRM Data Tracking and Analysis

  • ü  Track KPI including but not limited to EC Media and CRM and finalize routine tracking report.
  • ü  Work with brand stakeholders to understand business requirement, provide data finding to business for insight.

Data Solution Development

  • ü  Collaborate with IT Team to develop systematic data processing system
  • ü  Build Visualized dashboard to integrate multiply source of data and interpret data into easy-reading format
  • ü  Develop innovative and effective approaches according to business analysis\ tracking process \ data modeling .etc
  • ü  Provide data analysis for brand stakeholders and use machine learning methods to do modeling

Requirement

  1. 1.      Strong data sense and analytical skills
  2. 2.      Have sufficient experience in data tech skill (SQL \ R \ Python \ Powerbi)
  3. 3.      Excellent communication skills (written and verbally) in both Chinese and English, ability to work cross function