Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

GautengJohannesburg
Finance & Controlling
Full - Time
18-Feb-2021
KEY JOB ACCOUNTABILITIES:

Collate and collect Market Data from all and any sources (also project setting up a Local Panel for market data to ensure consistency and accuracy of Market Share information.
• Manage all division data hub – sell out and sell in reporting by retailer, brand, sku, POS, Channel, Boutique, in units and value and provide insights / trends to business to assist in identifying Key points to develop Sales and Marketing Strategies - as well assisting Business Control and Supply chain with Forecasting, co-op management, gross margin analysis through catalogue management and optimization.
• Aggregate the total sales forecasts in units and consolidated sales, then analyse all available facts and figures to identify potential gaps to assist with Marketing and Sales Strategies, manage Stock equation in the trade and offer assistance where possible to KAMs and retailers on their replenishment models.
• Manage all claims processes from retailers on minorations, trade staffing ROI and optimization insights and manage the sales commission processes
  Manage budget and ROI for specific Trade Marketing activities

TECHNICAL / PROFESSIONAL & PERSONAL COMPETENCIES REQUIRED:
DEVELOP BUSINESS& OPERATIONS

• Adapts brand distribution strategy
• Influences sales / marketing / Business Control/ Supply Chain
• Follows-up & controls
• Ensures compliance
• Accuracy and Consistency in reporting and insights to the business

FOSTER RETAIL DEVELOPMENT

• Improves on Mystery Shopping
• Manages BA/DA staffing & relationship
• Trains & coaches on selling & service
• Collaborates across functions

MASTERS RETAIL FUNDAMENTAL

• Stays up-to-date with market, consumers & competitors
• Builds on categories Shopper insight
• Leverages Business Drivers
• Pursues Financial optimization
• Optimizes assortment & stocks

EDUCATION & EXPERIENCE

Bachelor's degree or a Post-grad qualification (Finance / Business administration)
• Prior work experience in Luxury business development; trade marketing; planning / buying / sales or finance beneficial
• Critical-thinking skills
• Excellent project management skills
• Excellent communication & collaboration skills
• Strong leadership ability
• Extensive (+5 years) experience in the field of Finance / Business Planning / Retailer Planning or Buying

L'ORÉAL COMPETENCIES

• Innovator
• Strategist
• People Developer
• Integrator
• Entrepreneur