Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

JiangsuSuzhou (Jiangsu)
Operations
Full - Time
18-Feb-2021

Job Description

1. 每月对搁置库存进行汇总管理

2. B2B业务中的搁置库存按照现有标准收入不同架位

3. B2B退回的产品,按照不同品牌,skuSC等细分

4. 负责退货部门的管理工作,包括分拣,拣货,包装和发货

5. 管控销毁流程

6. 使用高效的自动化的方式优化目前作业方式

7. 不断改进退货中心的整体流程

Requirement

1. 5年以上仓储作业管理经验,退货经验优先

2. 本科以上学历

3. 独立运营仓库全流程的工作经验

4. 良好的英语听说读写能力

5. 善于解决问题,具备一定的抗压能力

6. 积极主动的学习态度

7. 良好的团队沟通能力