Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Sales & Business Development
Full - Time
07-Jan-2021
主要负责JD/VIP+offline渠道的TMKT :
• 制定全品类渠道发展战略
o 协助制定品类年度/月度渠道发展策略,协助确定渠道发展方向和重点
o 进行年度/月度渠道销售分析,确定渠道发展具体目标
• 制定渠道管理标准及政策
o 制定各渠道的管理标准及政策,确定渠道支持的重点。并与Trade Policy紧密合作,指导客户发展
• 制定渠道客户发展战略
o 制定渠道客户化的年度发展战略和主要实现手段
o 根据客户发展战略,制定客户年度计划
o 销售、陈列、促销、联合发展、品类、门店拓展
• 管理渠道促销方案
o 制定促销机制
o 根据渠道发展重点,设计具体渠道促销方案
o 与市场部和品类通路行销部合作,确定渠道的促销机制
o 协调滚动促销计划
o 与市场部和品类通路行销部制定具体年度渠道促销计划