Σύμβαση αορίστου
Shanghai, Shanghai Shi
Supply Chain
Full - Time
29-Oct-2023

KEY JOB ACCOUNTABILITIES

Lead the Supply Chain activities aiming at the best customer service while optimising costs and improving stocks quality through the leading of the Demand Planning.

- Size the structures and necessary resources (global budget and operating costs) 

- Coordinate the Demand Planning activities in order to guarantee the sales forecasts accuracy and to participate to the business planning. 

- Be responsible for the reliability and accuracy of the products database. 

- Coordinate the Supply planning activities taking care of the optimization of flows and procurement parameters. 

- Define, lead the strategy and the execution of co-packing for the entity, through the animation of co-packers. Lead and follow the Key Performance Indicators. Define improvements plan. 

- Participate to projects impacting Supply Chain which are initiated by the DG of Operations, the DOP and its entity. 

- Be responsible for the implementation of best practices , the achievement of objectives. Pilot and follow the progress of improvement plans. 

- Coordinate the Supply Chain Planning activities with the internal and external actors and relay the industrial constraints to them.

- Coordinate the S&OP processes between the Business Unit and the different partners (factory, co-packing, MSL) 

- Recruit, develop and manage his/her team taking care of the transfer of know-how and of the development of expertise. Implement organizational changes.

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.