Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

New YorkNew York, NY
Digital
Full - Time
22-Sep-2020

L'Oreal USA

Office of the CMO; eCommerce

Hudson Yards, NYC


Summary: 

The Assistant Manager, eCommerce will support all LUSA Divisions in accelerating growth across D2C and eRetail channel, with a focus on strategy, internal capabilities, white space opportunities and acting as center of excellence to scale best practices. This is a strategic role that works cross functionally with Division and Brand stakeholders, as well as Digital IT and third party vendors. This role requires strong communication and presentation skills, comfort with analyzing data, and ability to manage competing priorities. The ideal candidate has eCommerce experience with a beauty brand or retailer. 

Responsibilities: 

 • Assessing the business to ensure fundamentals are met across divisions, with focus on eRetail and Direct to Consumer Brand.com channels  
 • Manages relationships with Digital Shelf platforms  
 • Provide eCommerce point of view in cross functional meetings, facilitate thought leadership across various eCommerce topics 
 • Establishes and maintains channel KPIs, centralized reporting 
 • Host regular feedback sessions with internal stakeholders to understand channel blockers and pain-points across eCommerce and supporting functions such as supply chain, technology, media, etc 
 • Create high visibility presentations with industry insights and best practice frameworks 
 • Partner with Divisional and Global counterparts on identifying pilot opportunities for eCommerce growth 
 • Synthesize eCommerce performance results around peak moments 
 • Understand competitive landscape and best practices 

Position Requirements: 

 • Bachelor’s degree in Marketing, Digital, Business or related field 
 • 1-3 years of experience in eCommerce with a beauty brand or retailer preferred 
 • Highly proficient in the use of Microsoft Office (Word, Excel and PowerPoint)
 • Attention to detail, and creativity in problem-solving 
 • Full omni-channel mentality, customer-centric background 
 • Highly analytical and KPI driven 
 • Ability to work in a team and to communicate in a clear way 
 • Ability to effectively hold external stakeholders accountable to deadlines while maintaining positive relationships 
 • Strategic thinker that can navigate multiple platforms while always putting the customer experience first 
 • Ideal candidate mindset: Passionate, confident & curious
 • Ideal candidate behaviors: Detail oriented, effective time management, critical thinker, clear communicator
 • Experience in SalesForce Commerce Cloud is a plus 


We are an Equal Opportunity Employer and take pride in a diverse environment. We do not discriminate in recruitment, hiring, training, promotion or other employment practices for reasons of race, color, religion, gender, sexual orientation, national origin, age, marital or veteran status, medical condition or disability, or any other legally protected status. If you require a reasonable accommodation to complete an application for a recognized disability under applicable law, please email USApplicationAccommodation@support.lorealusa.com. Please note this email will only respond to specific requests for assistance completing the application as a request for accommodation for a disability. All others will not be considered.