Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Information Systems
Full - Time
21-Jul-2020
Key Job Responsibilities:

To act as an internal consultant and business partner with responsibility for investigating business needs and identifying options for improvement with Retail IT applications. Be part of Retail IT team, focus on in-store solution to help business growth, improve retail operation, leading to a successful implementation.
• Establish and maintain strong, strategic partnerships and collaborative with both internal IT department, business partners, outside vendors and service suppliers
• Identify business requirements through key-users interviews, documents analysis, workshops, surveys and case studies
• Specify and design solutions, customize applications, prepare functional tests and endorse responsibility for validating developments before project roll-out
• Analyze impact of proposed solution across the business: facilitate roll-outs through training sessions, demonstrations, suitable documentation and user case studies
• Look for a high level of user satisfaction to meet business/BA operation needs
• Seek and drive the best practise of retail solution within brands and elevate the retail operation excellence


Job Requirements:
• Bachelor’s degree or above in Computer Science, Information Systems, Business Administration or related field
• Solid Retail background and 3-5 years retail and POS experience is must
• Ability to work independently and manage multiple priorities
• Outstanding communication skill at all levels of the organization. very strong in one-on-one communications, small and large groups.
• Solid knowledge of continuous improvement methodologies, technologies, experience of systems in retail IT area such as infra foundation, security, operation and new innovation
• PMP certification is nice to have
• Experience on agile project manage is nice to have
• Strong time/budget management and problem solving skills
• Excellent vendor management skill to ensure the delivery quality
• Excellent quick learning skill ,keep watching on the update technologies, willing to innovate