Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Digital
Full - Time
18-Jan-2021
Oversee the brand’s online sales and development of an excellent user experience and customer journey on the web. 

Drive customer acquisition, retention and growth through digital marketing, and a seamless customer experience online, including managing CRM, loyalty programs and ensuring delivery and returns processes are effective 
Drives relationship with partners (as outlined above) to ensure synergies between the brand’s own digital activities and those of the retailers 
Develops customer understanding through customer data, contributing to the overall analysis of the consumer path to purchase 
Works closely with marketing to define the consumer experience and e-merchandising 
Activates the right business drivers by tracking and drawing conclusions from specific e-commerce KPIs (unique visitors, conversion rate, profit optimization) 
Adapts strategy to fit with the nuances of local e-commerce markets and leverages best practices across geographies 
Ensures that the brand presence and journey online is consistent with overall brand standards and strategy 
Drives collaboration with technology teams and ensures continuous improvement and upgrade of the site Scale direct to consumer online sales (only applicable for e-commerce leaders of specific divisions/brands)