Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Digital
Full - Time
24-Dec-2020
Drive customer acquisition, retention and growth through digital marketing, and a seamless customer experience online, including managing CRM, loyalty programs and ensuring delivery and returns processes are effective 

Drives relationship with partners (as outlined above) to ensure synergies between the brand’s own digital activities and those of the retailers

Develops customer understanding through customer data, contributing to the overall analysis of the consumer path to purchase Works closely with marketing to define the consumer experience and e-merchandising Activates the right business drivers by tracking and drawing conclusions from specific e-commerce KPIs (unique visitors, conversion rate, profit optimization) 

Adapts strategy to fit with the nuances of local e-commerce markets and leverages best practices across geographies Ensures that the brand presence and journey online is consistent with overall brand standards and strategy 

Drives collaboration with technology teams and ensures continuous improvement and upgrade of the site Scale direct to consumer online sales (only applicable for e-commerce leaders of specific divisions/brands)