Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Shanghai, Shanghai Shi
Digital
Full - Time
28-Feb-2024

- Responsible for sales generated from Flagship Store and other platform of Division with e-commerce functions;

 

- Design key customer development strategy, determine the development goals, strategic focus and the main means to achieve

 

- Managing platform flagship store and brand site or other EC platform in the future

 

- Communicate with the Global DMI and Brands to manage the content of the sites and make sure the sites are suitable for brand image at the same time have e-commerce usability;

 

- Initiate promotion and campaign online to drive traffic and sales;

 

- Work with TMKT to develop annual cost plan; Guidance, approval of the Ec business customer promotion mechanism design and promotion plan.

 

- Manage product inventory to ensure online stock;

 

- Understand how to do ecommerce.

 

  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.