Σύμβαση αορίστου
Kota Kinabalu, SABAH
Sales
Full - Time
01-Mar-2023

• Ensure ambitious target setting and monitor closely for performance.

• Prepare plans with focus on results vs. targets set.

• Identify and implement actions for closing possible results gaps.

• Monitor, evaluate and track weekly and monthly primary targets and take necessary actions to achieve them.

• Evaluate the achievement of weekly and monthly secondary sales of area and take necessary actions.

• Ensure ordering and execution to trade of all agreed promotional stocks and POSM as per company's plan.

• Cascade of all business related on a time manner.

• Managing and improving stock in Distributor’s warehouse to a healthy level.

• Conduct market visits to ensure activities are implemented as planned. Provide market feedback/trade visit report to distributors and follow through to ensure outstanding/gaps are closed timely.

• Coach distributor sales reps for performance in relation to the targets set and build a winning spirit within his/her team.

• Evaluate sales reps on personal performance and contribution based on facts and observable data.


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.