Σύμβαση ορισμένου χρόνου
Shanghai, Shanghai Shi
Sales
Full - Time
17-Aug-2023

(AssT.) Retail Operation Manager

Location: SH


职位描述

Ÿ   负责线下门店SOP的制定及日常监督,与销售团队合作规范并优化门店运营流程

Ÿ   结合TMK资源制定渠道促销方案

Ÿ   跨部门(MKT/CRM/BI/SALES/BD/Merchandising)合作,整合资源并协助销售团队达成目标;

Ÿ   通过日常培训和审计计划持续保持团队的运营能力


任职要求:

Ÿ   在快速消费品/化妆品行业有扎实的销售管理经验;

Ÿ   至少5年以上管理职位工作经验;化妆品行业优先;

Ÿ   较强的团队协助能力及跨部门沟通能力

Ÿ   较强的数据分析能力,通过数据分析寻找生意机会点;

Ÿ   熟悉竞品并根据市场发展采取行动


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.