Σύμβαση αορίστου
Prague, Praha
Operations Development
Full - Time
01-Jul-2024

Artwork Specialist within CZ/SK/HU L’Oréal Consumer Products Division (CPD) is involved in adjusting and making more visually appealing and informative labels /declarations and layouts for numerous products within our Haircare, Coloration, Hygiene and Skincare categories. This service is essential to enhance brand recognition, communicate product information effectively, and comply with regulatory requirements on markets we are currently present. Some of the job accountabilities are listed below. 


 • For products to be launched on the market and renovation of existing catalogue- coordination of a) design preparation phase and b) product packaging adaptation based on samples/examples received from International product development teams. 
 • Mediation between several departments within the company (Marketing, Legal, Scientific, Supply Chain and international teams and factories) for the timely completion and validation of the design. 
 • Collaboration with local designers and translation agencies on a daily level 
 • Regular communication with factories in order to ensure timely approval of DOCs within defined deadlines 
 • Preparation of product labels layouts and organization of their production in cooperation with Product Managers and Physical Distribution department 
 • Optimising costs and processes related to local product layout adaptations & developments 
 • Regular maintenance of Database containing list & status of all Artworks and label layouts used within the CPD portfolio 
 • Organisation and execution of Trainings to newcomers in Marketing when it comes to processes and tools used in product design preparation /validation phases 
 • Follow up of Scientific Regulations and timely Artwork adjustments to meet the criteria 


Key Skills & Experience:

 

 • Proven ability to communicate effectively in written and verbal formats.
 • Outstanding organizational and time management skills, with a strong attention to detail.
 • A proactive and solution-oriented mindset, capable of handling challenging situations.
 • Proficiency in MS Office Suite, particularly Excel (including data analysis and formula creation) and experience working with PDFs.
 • Experience in copywriting or administrative tasks is highly desirable.
 • Native-level fluency in Czech or Slovak and excellent command of the English language.
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.