Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Jakarta
Sales & Business Development
Full - Time
16-Dec-2020
  • Under the direction of the Regional Sales Manager, implement the Division's sales and distribution strategy in the sales outlets.
  • Achieve the sales department's quantitative and qualitative goals for his/her region.
  • Recruit, motivate and develop his/her teams: by maintaining a culture of excellence up to the point of sale, develop the expertise and know-how of his/her employees and implement organisational changes.
  • Ensure continuous communication between management and his/her team. Inform and alert management to significant initiatives in the field (from his/her team, from the competition and from distributors.
  • Develop a strong regional network and capacity of influence among key customers