Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

MontevideoMontevideo
Operations
Full - Time
20-Aug-2020
Analista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente (contrato a término)

PERFIL:

Estudiantes de Técnico, Tecnólogo o Ingeniero Prevencionista con conocimientos (estudios o experiencia) en Sistemas de Gestión. Deberá contar con manejo de Excel e inglés.


CARGO: 

Reportando al Responsable de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, se encargará de:

-Colaborar en el seguimiento del sistema de gestión de Seguridad y Medio Ambiente del Centro de Distribución

-Participar en la gestión de acciones y capacitaciones siguiendo los Planes definidos para la filial en temas relacionados con Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

- Seguimiento de indicadores mensuales

-Seguimiento de herramientas de seguridad

-Elaboración/gestión de permisos de trabajo 

+INFO:

  • Contrato: Temporario 6 meses
  • Régimen: Lunes a viernes de 8.30 – 17.30 hs
  • Lugar de trabajo: Central de Distribución LOREAL – Ruta 101 km 24,200