Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

MadridMadrid (Madrid)
Finance & Controlling
Full - Time
01-Sep-2020

RESPONSIBILITIES:


To ensure the timely cash collection through continued monitoring and collaboration with customers. 


- Enforce the payment terms 

- Follow-up and retrieve customer payments for all invoices while prioritizing in terms of importance and aging 

- Ensure that customer’s account is in good order, using credit notes and corrections 

- Resolve all situations pertaining to litigations and claims involving deliveries, deductions, commercial deals and returns 

- Manage the blocking and releasing orders with credit issues or risks

- Communicate constantly with Credit Manager and Commercial counterparts to inform them of customer credit issues and answer internal requests 

- Escalate action on over due accounts

- Animate problems related to customer credit

- Collaborate with Credit insurance for the negotiation and renewal of the credit limit, propose and follow alternative solutions in accordance with the credit manager

- Follow the key indicators

TECHNICAL AND PROFESSIONAL COMPETENCES:

BEING CUSTOMER ORIENTED:
Promote a Supply Chain propelled by the demand, which priority would be the service.

Provide with additional value to our customers

CONTROLLING THE RISKS AND ACTING IN A RESPONSIBLE WAY:

Have a good command about quality internal rules, EHS, Finance and Supply chain

Integrate the external regulation related to its activity

WORKING WITH OPERATIONAL EXCELLENCE AND AGILITY:

Optimize the information workflows throughout the entire supply chain

Use the business data for the continuous improvement

Improve the flexibility, reaction and reliability

Have a good command of costs throughout the whole supply chain

CULTIVATE AN SPIRIT OF RENEWAL

Anticipate the business activity acting in a proactive way

Deep diving in the supply chain within the business.


REQUIREMENTS:

Required Experience in Credit management

Good Excel and Power point command

Act as Proactive Business partner

C1-C2 Level of English

Multitasking skills