Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

San Luis PotosíSan Luis Potosí
Operations
Full - Time
06-Jan-2021

Creemos que la belleza puede cambiar vidas. Somos el Grupo L'Oréal.

¿Te gustaría formar parte de una empresa líder en el campo de la cosmética y la belleza a nivel internacional, presente en más de 130 países, que cuenta con más de 31 marcas internacionales y también se preocupa por el desarrollo de las personas?

En esta época de distanciamiento social, hacer conexiones es más importante que nunca. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad de talentos y a participar con nosotros para conocer nuestra empresa, nuestra cultura y futuras posiciones.

Ahora estamos buscando nuestro próximo:

Analista de Aseguramiento de Calidad

¿Quiénes somos?

"Operaciones: el corazón del desempeño responsable de L’Oréal".

Cada día, los avances tecnológicos están cambiando el mundo tal como lo conocemos. Nos hacen reinventar la forma en que operamos, pero también la forma en que entregamos valor.

En L'Oréal Operaciones siempre estaremos ayudando a nuestros productos y negocios a ir más allá de lo que pensamos que es posible. No importa si eres un trainee o un gerente, el trabajo en nuestro mundo de Operaciones se basa en la pasión, la innovación, la dedicación y el aprendizaje interminable.

Principales Responsabilidades:

·      Cumplir y vigilar el cumplimiento en los procesos, de requisitos legales, normas del grupo y aplicables por medio del respeto de las buenas practicas de calidad y participación en la mejora continua de calidad.

Competencias:

ü  Estratega

ü  Analítico

ü  Integrador

Educación: 

Licenciatura

Softwares:

·      Apriso, SPI, SLI

 Idiomas:

·      Inglés


"En L'Oréal estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y el crecimiento de todo el talento interesado en incorporarse a nuestra empresa. Estamos seguros de que un entorno de trabajo diverso en todas las áreas y niveles aumenta la innovación y la comprensión de nuestro negocio"

Para conocer el asombroso mundo de L´Oréal, síguenos:

Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram / YouTube