Σύμβαση αορίστου
Benito Juarez, Mexico City
Digital
Full - Time
18-Sep-2023

When you love your work and the people you work with, amazing things happen.
 Join the #1 Beautytech company and build the future of L’Oréal together!

As a pure player, L’Oréal intends to offer the right product to the right consumer, through different paths. Whether you like to buy your beauty products in supermarkets, pharmacies, hairdressers, perfumeries or even online, L’Oréal will have a various range of products to propose to you.

Before starting … How do our recruitment process look like?

1°/ After applying to the offer by filling in your CV information

2°/ If your CV is selected, you will be invited for an Exploratory Recruitment Interview (individual one). The recruiter you will meet with will be getting to know you better, understand who you are and what are your professional aspirations.

3°/ Finally, if the exploratory interview is positive, you will get an interview with the HRBP! If you are successful, then you will be invited for an interview with the hiring manager.

We´re looking for the next: 

Advocacy Coordinator

Key Job Accountabilities: 

 

 DEVELOP & IMPLEMENT ADVOCACY/INFLUENCER MARKETING STRATEGIES & CAMPAIGNS TO ENHANCE THE BRAND’S EQUITY, CULTIVATE A LOYAL COMMUNITY OF BRAND ADVOCATES AND ASSURE THE OBJECTIVES FOR THE BRAND/CATEGORY

 • Develop, lead and execute the advocacy strategy (vision, building blocks and objectives/kpis) & activations (costs, performance, value matches and contracting) to ensure maximum results.
 • Campaign Management: Plan, coordinate, and manage advocacy campaigns from start to finish includingsocial causes and e-commerce events
 • Ensure the proper compliance with all advocacy processes (contracts, purchase order processing, Traackr uploads, audits, new briefing format, etc.) and evangelize the teams involved.
 • Be the business market lead and drive adoption for all social engagement and influencer tools: Traackr, including MIM, Sprinklr, DOMO, etc.
 • Drive the implementation of new advocacy activitiesand platforms together with the brand teams (gaming, social commerce, live shoppings, wom campaigns, etc).
 • Update on social media trends and best practices, educating internal and external stakeholders (in partnership with advocacy agency)
 • Stakeholder Management: Manage relations with key influencer agencies & publishers (in partnership with advocacy agency)
 • Owner of the advocacy budget: Manage the advocacy budget, ensuring accurate monthly spending and appropriate allocation of budget to the rules of engagement.
 • Responsible for managing the advocacy status with key stakeholders (agencies, local brand, regional teams, DMI, etc.), tracking main KPIS and objectives (match rate, share of influence, CPV, CPE, engagement rate, mentions).
 • In charge of all the talent recruitment, negotiation & coordination for any local shootings (brands, e-com, etc) 

 

To meet L´Oréal´s amazing world, follow us

Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram / YouTube

 

L’Oréal we are committed to equal opportunities and growth for all the talent interested in joining our company. We are sure that a diverse work environment in all areas and levels increases innovation and understanding of our business”

To meet L´Oréal´s amazing world, follow us

Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram / YouTube

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.