Σύμβαση αορίστου
Santiago (Santiago Metropolitan), Santiago Metropolitan
Digital
Full - Time
17-Nov-2023

“Being part of L'Oréal Chile is being committed to Diversity, Equity & Inclusion in its infinite forms of beauty, personalities, cultures, ethnicities, origin, identity, religion, age and disability.”

WHO WE ARE

Come join us at L'Oréal, the world's #1 Beautytech company, let´s build the future of L’Oréal together!

Spread across in more than 150 countries worldwide we have been leading the beauty industry for over 100 years, constantly evolving with the help of data, tech, innovation and some serious science power.

A DAY IN THE LIFE

Reporting directly to the Chief Marketing Officer at L´Oréal Chile, you will be responsible to lead the content strategy in L'Oréal Chile's own contact points (websites & social networks) and earned (influencers). You will also lead on the:

 • Co-construction of L'Oréal Chile's influencer strategy.
 • Implementation and management of the centralized Advocacy and SEO Editorial agency
 • Develop Social Commerce.
 • Establish KPIs, monitor and ensure compliance with internal control standards and IP Rights.
 • Analyze the risks and opportunities and co-build the Advocacy and SEO Editorial strategy at L’Oréal Chile together with the divisions.
 • Establish KPIs and cross division control boards to monitor the performance of Advocacy, Social and Editorial SEO initiatives at L’Oréal Chile.
 • Establish and ensure compliance with the influencer and editorial content management processes of the different stakeholders.
 • Adapt and implement the group's copyright policies, establishing audit and content removal processes on owned and earned digital channels.
 • Establish KPIs and cross division control boards to monitor the performance of Social Commerce initiatives at L’Oréal Chile.


WHO YOU ARE

 • An integrator: with capacity for relationships and transversal influence.
 • An entrepreneur: who can manage ambiguity and frustration.
 • A strategist: with transversal leadership capacity.
 • An innovator: who can apply creativity and innovation in the different tasks assumed.
 • A people developer: who encourage cooperation with different areas, stakeholders and internal/external suppliers.


WHAT WE OFFER

 • A place for you to leave your comfort zone and grow beyond your potential (here, you´ll be encouraged to try new things and take risks!).
 • Flexible work arrangement.
 • An environment where people of every ethnicity, social background, age, gender, religion and sexual orientation, as well as people with disabilities are accepted, can speak up, will thrive, and are celebrated


 What are you waiting for to be part of L'Oréal Chile?

Click on the following link if you want to know more about L'Oréal Chile: https://www.loreal.com/es-cl/chile/

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.