Σύμβαση αορίστου
Phoenix, AZ, Arizona
Supply Chain
Full - Time
13-Jun-2023

POSITION TITLE: Account Concierge

 

POSITION DESCRIPTION:

The Account Concierge is a role focused on synergistic delivery of concierge-level customer service to external and internal customers as well as providing national and international sales support, process execution, and administrative office support activities. Additionally, the position will assist in project coordination and execution. The position is based out of the Phoenix-based Corporate office.

 

RESPONSIBILITIES:

      Provide white-glove, concierge-style customer service to sales representatives, consumers and physician accounts. This includes answering incoming calls, monitoring and solving support desk tickets, processing orders, and execution of related marketing programs.

      Maintain strong knowledge of the products and FAQs

      Utilize systems and department tracking tools and processes to ensure standard department practices and SOPs are followed

      Update SOPs as appropriate and create new SOPs when a new process is introduced

      Process sales orders timely and accurately

      Communicate with warehouse and FedEx/UPS/freight forwarders, as appropriate

      Understand and maintain adherence to departmental and corporate procedures and timelines

      Coordinate the resolution of open items with internal constituents (production, marketing, accounting, IT, legal, etc.) and external accounts, consumers and vendors

      Regularly update internal clients as to job status

      Create, edit, file and maintain records (i.e. reports, status updates, minutes, agendas, etc.) related to sales order fulfillment and corporate initiatives

      Internally fulfill and ship orders and marketing requests, as needed

      Ensure adherence to inventory management protocols for products and sales materials

      Effectively prioritize the daily responsibilities, management of order and ticketing system, phone calls and office requests, both individually and within the Concierge Team

      Make recommendations to increase the efficiency and effectiveness of company operations

      Fulfill additional requests as they relate to the efficient functioning of the department, the office, and the initiatives being supported

JOB QUALIFICATIONS:

 • 4-year college degree strongly preferred
 • 3-4 years corporate business or related job experience preferred
 • Strong proficiency with Microsoft Suite including Word, PowerPoint, Excel, Visio
 • Excellent organizational and communication skills
 • Attention to Detail
 • Ability to multi-task in heavy workload environment
 • Ability to work under pressure
 • Ability to work overtime / extended hours
 • Analytical ability
 • Flexible, persuasive, and diplomatic
 • Strong team-building skills
 • Flexibility to adapt to a fast-paced growing business model
 • Ability to work with multiple authority figures

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.