Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Khyber PakhtunkhwaPeshawar
Sales & Business Development
Full - Time
12-Oct-2020

- Motivate and manage customers within a given geographic area for a specific brand/product portfolio.
- Achieve the sales targets and qualitative and quantitative objectives set by the Manager. 
- Identify the potential for commercial development of existing customers and develop their loyalty.
- Identify prospects within his/her industry and develop new business relationships.
- Organise the routing programme, manage administrative data and information.
- Help customers to develop their own business: sales, merchandising, technical assistance