Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Central SingaporeSingapore
Information Systems
Full - Time
21-Oct-2020
ASSIGNMENT DESCRIPTION
 1. Accountable for the maintenance of SAP and any other IT solutions serving the Supply Chain business in ASEAN (including integration with third party systems)
 2. Based on the business needs related to the Supply Chain function in ASEAN, identifies and analyses the options for improvement or development of IT applications / governance and processes

KEY ACCOUNTABILITIES

 1. BUSINESS RELATIONSHIP MANAGEMENT
 2. Develop and maintain relationships with the local business stakeholders
 3. Identify business requirements
 4. Assess and follow-up the business satisfaction and handle and monitor business complaints
 1. PROJECTS MANAGEMENT
 2.  Drive all Supply Chain Management initiatives (in collaboration with the Zone and/or the Group when required) and as per guidelines set by Group, best practices or standards.
 3. Manage the projects portfolio (inc. new release roll-out)
 1. “BUSINESS AS USUAL” ACTIVITIES MANAGEMENT
 2. Support the appropriate in-house and outsourced core systems/ SAP strategies
 3. Manage the demand and foster discussion in order to secure the delivery and the run
 4. Deliver or drive the delivery of minor evolutions
 5. Track and monitor performance metrics and SLA’s for key IT partners
 6. Act as / ensure the team act as a Subject Matter Expert(s) in order to identify, develop, and implement techniques to improve engagement and productivity.
 7. Deliver L4 support
 8. Perform periodic review of relevant KPIs
 1. 4.       TEAM MANAGEMENT
 2. §  Manage and drive a team of 4/5 internal head count (+ external consultants when relevant)
 3. : willingness to share skills, knowledge, and expertise

COMPETENCIES

HARD SKILLS

BUSINESS AREA

MUST HAVE

 • Significant knowledge of several Supply Chain business processes (S&OP, customer care, transportation & customs, physical distribution…) acquired during past projects or the management of dedicated business application
 • Supply chain stakeholders management proven track record (references may be requested)

IT AREA

MUST HAVE

 • Design > Able to translate business request in functional and technical design
 • SAP > Detailed understanding of SAP, SAP Objects, EHP package and core transactions in MM and SD
 • SAP > Decent understanding of integration with FI
 • SAP > Hands on working knowledge in the area described above
 • Project Management > able to drive a project end-to-end in compliance with best practices
 • IT operations > strong knowledge of the ITIL practices
 • Others > Able to drive solutioning with programmers and technical teams (e.g. basis, security, infrastructure)
 • Others > Good IT general knowledge (integration, system admin, security, infrastructure)

WILL BE A PLUS

 • ITIL, PMP or equivalent certification
 • Knowledge in an ITSM application (e.g. Snow, Jira, Freshsevice)
 • Working knowledge of EDI
 • Exposure and experience with ABAP programming / debugging, Shell Scripting

SOFT SKILLS

 • Effective communication and presentation skills
 • Strong people management skills in a multi-culture environment
 • -oriented and service-oriented
 • The energy, enthusiasm and drive to make it happen