Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Buenos AiresMar del Plata
Sales & Business Development
Full - Time
26-Jan-2021

Nuestra División de Productos Profesionales se encuentra en la búsqueda de un Representante de Ventas para Mar del Plata.


Su misión será la de programar, presentar, negociar y controlar acciones en el punto de venta, acciones promocionales y lanzamientos. Al mismo tiempo, desarrollar clientes actuales y potenciales con el fin de alcanzar los objetivos de venta, participación de mercado y sell-out de las marcas.Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

·        Programar y realizar visitas comerciales a los puntos de venta para alcanzar los objetivos de venta fijados para cada uno.

·        Planificar, coordinar y programar las entregas de los productos en los puntos de venta para alcanzar una reposición exitosa de la mercadería.

·        Negociar los volúmenes adecuados para los puntos de venta a fin de poner a disposición de los consumidores las marcas de la compañía. 

·        Asesorar a los clientes respecto de los productos de la compañía con el fin de transmitir la filosofía y valores de las marcas y contribuir al posicionamiento e imagen de las mismas.

·        Coordinar, programar y analizar con el área de marketing la información de nuevos lanzamientos para presentar ante los clientes.Buscamos:

·        +4 años de experiencia como vendedor.

·        Excluyente: Licencia de conducir vigente y disponibilidad para viajar en zonas aledañas a Mar del Plata.