Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Operations
Full - Time
15-Oct-2020

PRIMARY MISSION

To ensure the quality of packaging, mainly responsible on technical drawings and mock-ups for Operation and Innovation projects

CORE DUTIES

 • Defines, realizes, issues and updates technical drawings of Packaging Material (2D, 3D, 3D image mock-up) in line with SQCP and in view of quality/consumer perceived value/SBWA, and fixes and follows their schedules
 • Assists the Packaging/Innovation Engineers in the product technical design and propose the optimal technical solutions
 • Monitors mock-up realization internally and externally
 • Records conception evolution of AC of each project (drawing status in minds, archive document, mock-up, etc.)
 • Fulfills and diffuses activity indicator relate to his activity
 • Implements the corrective action plans on the quality links to design
 • Manages facility materials samples, 3D printer and documents...
 • Participates in technical survey for technical pieces and competitor’s survey

REQUIRED SKILLS

 • Design software:  SolidWorks (or Catia, Pro-E, …)
 • Know-how of mold structure
 • Familiar with cosmetic products (use, structure,…)
 • Language:  English, written and oral  
 • Good communication
 • Creative, innovative and be able to think out of the box