Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Information Systems
Full - Time
21-Oct-2020
About the Role
The tech hub will work on strategic use cases which focus on data, AI, machine learning and cover scopes from across the spectrum of the business from divisions, operations, digital, marketing/media to R&I. As a tech lead, you will be the technical eyes and ears of the team to ensure we make the right technical choices in terms of solutions and implement the tech strategically. The goal is for any new tech to be scalable across the group and fast to market. The role will be reporting to the Tech Hub Director who is also based in Shanghai.

Tasks
•Work closely with product owners and data/digital consultants in an agile way to iteratively build solutions to deliver value to the business.
•Provide technical leadership for the use cases, provide constructive feedback to partners on their design quality, code quality and build a collaborative spirit within the team
•Secure alignment between the tech hub and the APAC enterprise architecture teams.
•Apply L’Oreal architectural/tech strategies and principles and ensure these are followed on the use cases within the tech hub.
•Help analyse the tech impact of business capabilities in both new and existing business models and in the early stages of a new initiative.
•Identify cross domain dependancies early on during the use case initiation.
•Identify opportunities to implement new tech within the tech hub.

Profile
•Creativity & Innovation / Problem solving
•Ability to deliver / Results driven
•Personal Impact / Ability to influence
•Ability to share / pass on knowledge
•Analytical Ability
•Ability to develop others & improve their skills
•Ability to develop and leverage networks
•Ability to manage / facilitate a meeting, seminar, committee, training…
•Ability to challenge existing designs and suggest alternative directions. Taste for innovation

Qualifications
•Bachelor Degree or equivalent in computer science or related fields, mathematics and statistics proficiency is a plus.
•Excellent communication skills for both business and technology scenarios in English and Mandarin (oral and written)
•At least 7 years experience in technical architecture/leadership roles
•Knowledge and/or experience of the FMCG industry is desirable.
•Previous experiences in software development life cycle and Agile/iterative methodology. Project is currently undergoing full transition into Agile
•Experience in data modeling, Etl design, data governance for big data infrastructure.
•Experience of building scalable applications using Python, or some comparable languages like Java, or NodeJD etc