Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai ShiShanghai
Information Systems
Full - Time
05-Jan-2021

Preferred profile/ skills:

 •  Proven track record in handling outsourced “Operations” at multinational organizations in a regional role/ capacity
 • Minimum 3 to 5 years of experience in managing EAI (Enterprise Application Integration) projects in a multinational organization
 • Technical understanding of Integration domain (API Management, ETL, ESB, MFT etc… ) is mandatory
 • Proven ability to direct the activity of 3rd party / partners who are located both nearshore and offshore
 • Solid understanding and prior experience with ITSM with experience in working with ITSM tools such as ServiceNOW / Remedy etc..
 • Extensive experience and excellent professional skills in the area of “Service”
 • Fluency in English
 • High level of customer orientation (internal and external)
 • Prior working experience with following or similar Integration Technologies Informatica PowerCenter, IBM Sterling, Azure APIM / Apigee / Layer 7 & Tibco BW)
 • Working knowledge of DevOps as a discipline
 • Working knowledge of Transition methodologies from 3rd party partners (DEV to RUN/ BAU)
 • Pro-active, Self-motivated & Problem-solving attitude
 • Collaborative approach to working; Strong communication and organizational capabilities; and ability to work in a matrix/ multidisciplinary teams
 • ITIL/COBIT certified (must)
 • PMP certification will be a plus
Job objectives:
 • Deliver IT operational excellence that ensures the day-to-day delivery of Integration (EAI) Services across APAC
 • Participate in designing and delivering Integration (EAI) RUN Operations & Governance
 • Drive continuous improvement across Integration services in the current service catalog
 • Monitor RUN Operations and take corrective actions to achieve Incident /Problem & Change SLAs, Reduce and mitigate risks along with 3rd party partner
 • Monitor System Utilization, Administration and Maintenance to achieve optimal performance on all Integration flows
 • Track and improve Service Level to internal customers

Job description:

 • Maintain high performing service support function

 • Ensure a regular customer survey for your responsible services and have personal goals on improvement of service levels

 • As owner of the escalation process, the Integration Operations Manager takes ownership of major incidents to ensuring co-ordination of resolving parties, effective communication to stakeholders and post incident review (incl. root cause analysis)

 • Monitor, control and support service delivery; ensuring systems, methodologies and procedures are in place and followed

 • Champion Service and Support in projects and developing a strong understanding of projects impacting your service area and ensuring service impact is minimized and agreed

 • Be accountable for the quality of Service and performance; ensuring future demand from growth and projects is understood and factored into capacity plans for all associated systems

 • Drive internal and 3rd party service review meetings covering performance, service improvements, quality and processes