Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Central and WesternHong Kong
Digital
Full - Time
14-Sep-2020

Mission: You will be a strategic partner to countries and brand teams to ensure seamless consumer journey. By having a data-driven approach, you implement innovative O+O solutions to drive shopper experience, repeat purchase and consumer lifetime value.


What you’ll do:

 • Be a business partner and project manager to local countries by managing the evolution of Consumer Experience (CRM) projects; defining project and user requirements, consulting business units with developments and troubleshooting
 • Lead multi-brand CRM projects design and implementation, from pilot brand to every brand roll-out. Includes multi-touchpoint personalization, marketing automation, NPS, clienteling, prospect onboarding, social & eCRM, data-driven marketing
 • Curate data-driven organization by building data strategy road map including adhoc studies, rich consumer profile completion, segmentation & scoring, from use case definition to data modeling and concrete use for both analytical and marketing activation purposes
 • Be the retail & CRM system business owner who leads Online+Offline technology innovations and maintain highest efficiency in system service deliveries
 • Act as a liaison between Business end-users and IT Groups while maintaining knowledge base and communicating the analysis, design, configuration, testing and maintenance of system changes and upgrades
 • Drives end-to-end process transparency across business owners and relevant internal stakeholders, ensuring communication of key milestones to business leaders
 • Educate and upskill CRM practices, supporting brand teams to accelerate on new practices, including extended usage of CRM to other Marketing and Retail department

Who we are looking for:  

 • Strong background in CRM, customer acquisition, re-engagement and retention strategies
 • Ability to manage complexity
 • Business-driven and customer-focused mindset
 • Strong analytical skills - ability to translate consumers data & behaviors into business opportunities
 • Capable of inspiring strong collaboration in an organization
 • Knowledge of CRM and Retail systems (i.e. Salesforce, Siebel, MARS)
 • Ability to bring new revenues models and drive the change
 • Vision of global CRM impact on both Retail excellence and Digital activation
 • Fluent in English