Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Shanghai
Digital
Full - Time
29-Oct-2020
About the Role
The tech hub will work on strategic use cases which focus on data, AI, machine learning and cover scopes from across the spectrum of the business from divisions, operations, digital, marketing/media to R&I. As a business accelerator you will work closely with a key partner for senior business stakeholders to build up and bring to life new ideas. All of the ideas will focus on driving significant ROI for L’Oreal.

Tasks
•Scout & identify potential use cases for the Accelerator to deliver
•Lead business case estimation on a given use case (ROI, Operational efficiency, Customer Satisfaction, Com. Impact)
•Support Business Owners in framing use cases to enhance buy in & financing
•Elaborate change strategies with the use case teams to optimize adoption and usage ( e.g scaling, use case bootstrap, new usages)
•Identify, analyze and prepare risk mitigation tactics
•Support communication effort around use cases outputs in strategic presentations as well as hands on demonstrations of delivered products to a wide range of collaborators
•Lead change strategies for delivered products and optimize adoption & usage e.g scaling, use case bootstrap, new usages)

Profile
•Be able to manage time and schedules to meet aggressive deadlines
•Have the capacity for self motivation, independent initiative and creative problem solving
•Be able to demonstrate strong humility and set a collaborative approach to problem solving
•Have a diligent attention to detail and strong technical intuition
•Be results oriented, driven, hard working
•Demonstrate strong interpersonal skills, analytical skills, combined with intellectual curiosity, and a desire and ability to "get things done"
•Demonstrate a passion for customer centric products and services
•Be able to demonstrate strong resilience and thrive in a dynamic, fast paced work environment

Qualifications
•BS or MS in Computer Science or equivalent professional experience: 2+ years Agile development in a production environment at a startup or tech organization
•At least 2 4+ years professional software development experience within the enterprise or consumer market
•Proven success working in and promoting a rapidly changing, collaborative, and iterative product development environment
•Ideally experience in the start up scene and/or with innovative tech firms
•Must have experience in launching digital products