Σύμβαση αορίστου
Tokyo, Tokyo
Human Resources
Full - Time
01-Jul-2024

<Key Responsibility>

Your key responsibilities will include the following: 

"Attract, recruit and retain the best candidates in the market, in line with L’Oréal's values and ethics"

●Strategy Building

Build, coordinate, and execute the recruitment strategy according to the areas of priority, keeping in mind the Global priorities and local relevancy

●Attract

Build local Employer Brand strategy and represent the company at events linked to recruitment.

●Recruit

 Develop and ensure optimal selection process with high-quality candidate experience.

●Retain

Monitor pre-joiners closely, and ensure joining.

●Budget Management

Manage activity budget

●Projects

Global/Regional/Local talent acquisition initiative

General HR projects beyond talent acquisition

●Team Management & Collaboration

Manage and guide Team (1 subordinate + team assistant. * note that team composition may change)

Collaborate with Hiring departments, HRBP, ZONE TA and Global TA 

Build high-quality partnerships with recruitment service providers Must-Have Qualifications  

●Fluent written and spoken Japanese  

●Advanced level English 

●Proficiency with Microsoft Office applications 

●Minimum 5 years of Human Resource experience (in-house)

●Effective communication skills 

●Experience & Openmind for Digital (to lead DX + good understanding of target audience Gen Z)

●Keen interest in Branding (events, narratives, building image among target audience)

●Ability to navigate an ambiguous, complex, and fast-paced work environment 


Preferred Qualifications

●Experience of Campus Recruitment (in-house), working with ATS

●We will hire based on potential (Some aspects could be insufficient, if we see potential to develop). Job title/grade will be discussion in this case.


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.